Miejski Ośrodek Kultury

w Józefowie

Powrót do strony głównej
  • Start
  • Stowarzyszenie: Uniwersytet Trzeciego Wieku

STOWARZYSZENIE: UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Przy Miejskim Ośrodku Kultury od roku 2005 działa Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Podstawowa działalność UTW to cotygodniowe wykłady (środy, godz. 18.00), prelekcje i spotkania o tematyce związanej z kulturą, historią, tradycją i dziedzictwem narodowym, ale również z innymi dziedzinami życia (gospodarka, polityka, sprawy zdrowia, aktywizacji seniorów, integracji międzypokoleniowej). Wykładowcami są naukowcy, specjaliści z określonych dziedzin nauki, sztuki, zdrowia, techniki, często członkowie UTW.
Organizowane są również wykłady wyjazdowe, tzn. wyjazdy do miejsc i obiektów o charakterze historycznym, sakralnym, obronnym, architektonicznym i regionalnym.
Ponadto Stowarzyszenie organizuje dla członków wycieczki do muzeów, teatrów i na wystawy.
Poza działalnością edukacyjną, oświatową i kulturalną działają grupy i sekcje tworzone przez zainteresowanych członków UTW, np. nordic- walking, gimnastyczna, rowerowa, spotkania miłośników literatury i poezji i inne.
Bierzemy udział w rozmaitych wydarzeniach organizowanych przez UM Józefów: Festiwal Otwarte Ogrody, uroczystości rocznicowe i patriotyczne.
Podjęliśmy wiele działań integracyjnych z młodzieżą (przedszkola, gimnazjum).
Zostaliśmy wraz z (jako Stowarzyszenie UTW), partnerem Miasta Józefów przy realizacji projektu rewitalizacji budynku, z przeznaczeniem go na Dom Seniora.
Słuchacze UTW to również bardzo kreatywna grupa artystyczna.
Na scenie Teatru Otwartego (przy MOK), zostały wystawione spektakle przygotowane i zrealizowane przez „studentów”: „Plac zabaw”, „Spotkanie przyjaciółek, „Hamlet wg Jeremiego Przybory”, „Rodzina Bosów”, „Telemele”.
Członkowie Stowarzyszenia UTW Józefów biorą udział w corocznych Senioriadach zimowych w Rabce-Zdroju. W kolejnej, czwartej z kolei edycji w marcu br. zajęliśmy drużynowo II miejsce (na 24 zespoły z Polski, Austrii i Ukrainy).
Podsumowując powyższe, działalność UTW służy:
- minimalizacji efektu „odrzucania” osób starszych;
- integracji mieszkańców i pokoleń;
- aktywizacji społecznej oraz poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego seniorów.
Bieżące informacje o pracy Stowarzyszenia UTW w Józefowie w zakładce Organizacje/Seniorzy na stronie internetowej UM Józefów.
http://www.utw.jozefow.pl/