Przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Kultury tworzy przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń i platformę współpracy dla różnych podmiotów, buduje długofalowe programy rozwoju kultury i sztuki lokalnej, wzmacnia udział kapitału społecznego w swojej działalności kulturalnej, podtrzymuje tradycję narodową w jej historycznych i współczesnych przejawach, wypracowuje nowoczesne metody i systemy edukacji kulturalnej.