ZASADY SPRZEDAŻY BILETÓW


- preferowane są płatności internetowe - sprzedaż internetowa biletów na stronie biletyna.pl (aktywna cały miesiąc) - przedsprzedaż w kasie biletowej MOK - na 2 tygodnie przed każdym wydarzeniem, w godz. 14:00 – 18:00. Możliwość płatności kartą lub gotówką - w dniu wydarzenia – na godzinę przed danym wydarzeniem w kasie MOK